Łęczna, dnia 29.05.2023 r.

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej informuje, że w związku z interwencjami mieszkańców naszych zasobów w przedmiocie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia przez emisję fal radiowych z masztów antenowych dla sieci telefonii cyfrowej usytuowanych na dachach budynków mieszkalnych przy ul. Jaśminowa 1 i 3 wystąpiła do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej (pismo L.dz. Z/0960/2023 z dnia 25.04.2023 r.) o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Z pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” (data wpływu do naszej Spółdzielni 25.05.2023 r.) wynika:

 1. Inwestorem budowy nadajników telekomunikacyjnych jest firma ATEM-Polska Sp. z o.o. realizująca inwestycje celu publicznego.

 2. Obowiązujące przepisy dają możliwość ograniczenia, w sposobie korzystania z nieruchomości polegającej na umieszczeniu na nieruchomości min. urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej bez przeprowadzania konsultacji społecznych lub odpłatne wynajęcie części nieruchomości z korzyścią dla mieszkańców.

 3. Inwestycja musi spełniać wymagania:

  • prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa dla budynku,
  • w zakresie całkowitego braku oddziaływania na zdrowie ludzi (aprobata Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej)

 4. Dodatkowo Spółdzielnia zobowiązała inwestora budowy nadajników telekomunikacyjnych do wykonania badań przez niezależne akredytowane laboratorium w zakresie oddziaływania nadajników na ludzi w budynku, jak również zainteresowanych osób w mieszkaniu (Termin badania 26.05.2023 r.)

 5. Wg deklaracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”:

  • w przypadku wystąpienia przekroczenia norm bezpieczeństwa inwestycja nie zostanie dopuszczona do użytkowania
  • po uzyskaniu kompletnej dokumentacji od Inwestora niezwłocznie udostępni ją do wglądu.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Stefana Batorego

w Łęcznej