Łęczna dnia 02.01.2013r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

ul. Wrzosowa1, Spacerowa 1 i 7, Jaśminowa 7

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2012r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z dnia 14 grudnia  2012r. Nr 236 poz. 1413), przedłużono termin spłaty zadłużenia mieszkań na preferencyjnych warunkach do dnia 31 grudnia 2017r.

Kredytobiorca dokonując przedterminowej, jednorazowej spłaty – spłaca           15% odsetek budżetowych.

Pozostała część odsetek budżetowych zostanie umorzona zgodnie z w/w ustawą.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać  w  biurze  Spółdzielni  (pok. Nr 8).