OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej

 

informuje że:

 

 

 

  • Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia dotyczącego zajmowanego lokalu mieszkaniowego winna zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

  • Przekazywanie mieszkań (obsługa interesanta) odbywa się codziennie w godzinach pracy kasy tj. poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach  800 – 1300, wtorek 1000 – 1630