Łęczna, dnia 20.04.2015r

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej przypomina , że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miejskiego.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki :

1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza :

Lp.

Liczba

osób

Pow.

użytkowa w /m2 /

1

2

3

1

1

45,50

2

2

52,00

3

3

58,50

4

4

71,50

5

5

84,50

6

6

91,00

2. Dochód miesięczny w rodzinie 1-osbowej nie przekracza 160 % najniższej emerytury lub dla rodziny wieloosobowej nie przekracza 110 % tej kwoty.

UWAGA !

Z dodatku mogą korzystać również osoby posiadające zadłużenie na koncie opłat czynszowych pod warunkiem dopłacania na bieżąco różnicy do wysokości miesięcznej należności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kpt. Żabickiego 1 pokój nr 11.