Aktualności 
 

14.02.2022 r. Zmiana taryfy dla ciepła - Łęczyńska Energetykapdf icon

 


25.01.2022r. Informacja: dotycząca nowych Taryf dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.pdf icon


 20.01.2022r. Informacja: wprowadzenie czasowej obniżki podatku od towarów i usług oraz zmiany stawki podatku akcyzowego uwz. w cenie paliwa gazowegopdf icon

 


20.01.2022r. Informacja: oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby wyk. Komunikatu Prezesa UREpdf icon

 


20.01.2022r. Informacja: wprowadzenie cenników Taryf PGNiG w zakresie obrotu paliwami gazowymipdf icon

 


24.01.2022r. Informacja o dodatku osłonowympdf icon

 


08.09.2021r. Informacja o zmianie cen za co i cwpdf icon


08.09.2021r. Decyzja PUREpdf icon


22.06.2021r. Nowa taryfa zaopatrzenie w wodępdf icon

 


31-08.2020r. Zmiana taryfy dla ciepła - Łęczyńska Energetykapdf icon

 


 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie sciekow - decyzjapdf icon

 


07.02.2020 Informacja - Rozliczenie kosztów zużycia ciepłapdf icon

 


05.02.2020 Informacja w sprawie budynku przy ul. Wierzbowej 1pdf icon


09.08.2019 Zmiana taryfy dla ciepła - Łęczyńska Energetykapdf icon


13.06.2019 Odpady Komunalne pdf icon


Foldery dotyczące segregacji śmieci pdf icon


16.04.2019  Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami  pdf icon


11.01.2019  Zmiana taryfy dla ciepła - Łęczyńska Energetyka  pdf icon


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej uprzejmie informuje, że podwyżka opłat niezależnych od Spółdzielni od dnia 01 lipca 2017r. została wprowadzona w oparciu o następujące podstawy prawne:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.
1.1 Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
- woda i kanalizacja
- opłata abonamentowa za licznik główny

1.2 Pismo
L.dz. 5665/20/2012 z dnia 04.06.2012r., zmiana cen za wywóz nieczystości stałych o wskaźnik wzrostu ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny
-
wywóz śmieci

2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Taryfa dla paliw gazowych PGNiG S.A. w zakresie dostarczania paliw gazowych
nr 5/2012 zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DTA-4212-53/29/2011/2012/652/V/AG (opublikowana w "Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe nr 11(477)
- gaz
W załączeniu przedstawiamy w/w podstawy prawne:

1. PGKiM - Woda (01.07.2017-30.06.2018r)

alt

2. PGKiM - Śmieci

alt

3. PGNiG - Gaz

alt


 

Gospodarowanie odpadami:

1. Pismo do Wojewody

2. Pismo z Urzędu Wojewódzkiego

3. Pismo do Burmistrza 28.02.2013r.

4. Pismo do Burmistrza 28.02.2013r.

5. Uchwała Rady Miejskiej  XXVI-171-2012

6. Uchwała Rady Miejskiej  XXVI-174-2012

7. Pismo Urzędu Miejskiego w sprawie śmieci z dnia 13.03.2013r.

8. Pismo Burmistrza z dnia 14-03-2013r.- śmieci

9. Pismo do Burmistrza z dnia 24.04.2013r.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łęcznej informuje, że:

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, wprowadziła nową taryfę dla paliw gazowych PGNiG S.A. w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 4/2011 zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 czerwca 2011 r. decyzją znak: DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/AG i opublikowana w "Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe nr 11(477) z dnia 16 marca 2012 r.
Taryfa weszła w życie z dniem 31 marca 2012r. Taryfa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012r.

2. "Łęczyńska Energetyka" Spółka z o.o. w Bogdance z dniem 01 marca 2017r. wprowadziła nową taryfę dla ciepła.
Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr
OLB-4210-25.2016.2017.JD z dnia 16 stycznia 2017r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 257.

 

- Informacja o wprowadzeniu nowej Taryfy na ciepło z dniem 26.01.2017r

- Pismo Łęczyńskiej energetyki z dnia 02.02.13r.

- Dziennik urzędowy z dn.01.02.13-poz 478

- Taryfy dla ciepła


3. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
Taryfa dla energii elektrycznej /stawki opłaty przejściowej/
na okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 3 grudnia 2012r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr DTA-4211-73 (6) /2011/19029/II/KKz dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G.