Aktualności

Łęczna, dnia 22.06.2022 r.

 OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: mieszkańców budynku mieszkalnego przy

ul. Staszica 7 spłacających kredyt

mieszkaniowy.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego

w Łęcznej ul. Kpt. Żabickiego 1

INFORMUJE

Oprocentowanie kredytów objętych ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1286) od dnia 01.07.2022 r. wzrasta z 3,75% do 6,25% w stosunku rocznym.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Stefana Batorego

w Łęcznej