RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. STEFANA BATOREGO

W ŁĘCZNEJ

KADENCJA: 24 CZERWIEC 2023R – CZERWIEC 2026R

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja w Radzie Nadzorczej

1

2

3

1.

Michalak Wincenty

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Prażmowski Leszek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.

Widomska Małgorzata

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.

Dygulska Anna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

5.

Miszczak Gabriela

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

6.

Trojan Tomasz

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

7.

Brzoza Maria

Członek Rady Nadzorczej

8.

Szychta-Zagwodzka Danuta

Członek Rady Nadzorczej

9. Pastuszak Tomasz
Członek Rady Nadzorczej