RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. STEFANA BATOREGO

W ŁĘCZNEJ

KADENCJA: 25 LUTY 2017R – LUTY 2020R

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja w Radzie Nadzorczej

1

2

3

1.

Małek Jerzy

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Brzozowski Marian

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.

Wójcik-Konopka Grażyna

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.

Skibiński Jan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

5.

Cholewa Roman

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

6.

Medyński Roman

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

7.

Czuryszkiewicz Stanisław

Członek Rady Nadzorczej

8.

Kamińska Joanna

Członek Rady Nadzorczej

9.

Michalak Wincenty

Członek Rady Nadzorczej

     
     
     
     
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

 

Przewodnicząca Rady

- pierwszy wtorek miesiąca

w godz.15:00 - 17:00

Prezes Zarządu

- każdy wtorek

w godz. 15:00 - 17:00