RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. STEFANA BATOREGO

W ŁĘCZNEJ

KADENCJA: 22 LUTY 2020R – LUTY 2023R

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja w Radzie Nadzorczej

1

2

3

1.

Jaworska Elżbieta

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.

Matczuk Krzysztof

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3.

Kamińska Joanna

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.

Góral Bogusław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

5.

Szychta-Zagwodzka Danuta

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

6.

Czuryszkiewicz Stanisław

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

7.

Fijałkowski Mariusz

Członek Rady Nadzorczej

8.

Pachocki Krzysztof

Członek Rady Nadzorczej

9.

Staszczyk Ryszard

Członek Rady Nadzorczej