Uchwały Rady Nadzorczej


 

Opłata eksploatacyjna za zajmowane lokale użytkowe:

Opłata eksploatacyjna za zajmowane lokale użytkowe o statusie własnościowego prawa do lokalu:

Uchwała Nr 2/2 2022 z dnia 20.04.2022 w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu użytkowego.

Uchwała RN Nr 15/6/2020 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu użytkowego

Opłata eksploatacyjna za zajmowane lokale użytkowe o statusie prawa odrębnej własności do lokalu:

Uchwała RN Nr 3/2/2022 z dnia 20.04.2022 r w sprawie zmiany opłaty eksploatacyjnej z używanie lokalu użytkowego.

Uchwała RN Nr 16/6/2020 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie zmiany opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu użytkowego

 

Opłata eksploatacyjna za zajmowane lokale mieszkalne:

Odpis na fundusz remontowy:

 

Prezydium Rady Nadzorczej

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej