Zarząd Spółdzielni

______________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Zarząd Spółdzielni


S.M. im. Stefana Batorego
21-010 Łęczna
ul. Kpt. Żabickiego 1

tel. 81 75-20-022 , 81 75- 20-023
fax 81 75-20-022

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI :

1.

Prezes Zarządu

P. Renata Wasilewicz-Deska

2.

Członek Zarządu

P. Halina Smusarska

3.

Członek Zarządu

P. Stanisław  Szostakiewicz

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Przewodnicząca Rady

- pierwszy wtorek miesiąca

w godz. 15:00 - 17:00

Prezes Zarządu

- każdy wtorek

w godz. 15:00 - 17:00