Uchwały Zarządu Spółdzielni


 

Zasoby mieszkaniowe m. Łęczna

 

Odpłatność za dostawę energii cieplnej do celów podgrzania wody

 

Odpłatność za dostawę wody i kanalizacji

 

Odpłatność za opłatę abonamentową za dostarczoną wodę i usługę odprowadzania ścieków

 

Odpłatność za energię elektryczną

 

Odpłatność za gaz w budynkach, gdzie nie ma liczników indywidualnych

 

Odpłatność za korzystanie (używanie) windy

 

Ubezpieczenie nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

ZESPÓŁ GARAŻY – ul. Stefanii Pawlak 1 a-d

energia elektryczna

 

ubezpieczenie nieruchomości

 

podatek od nieruchomości

 

LUDWIN KOL.35

odpłatność za c. o

 

energia elektryczna

 

wywóz nieczystości

 

podatek od nieruchomości

 

ubezpieczenie nieruchomości

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawy członkowsko- mieszkaniowe 2021 r.

2021 r.

Uchwała nr 2/2/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

Uchwała nr 3/2/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

Uchwała nr 4/2/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

Uchwała nr 5/2/2021 z dnia 03 lutego 2021 r.

Uchwała nr 8/3/2021 z dnia 12 marca 2021 r.

Uchwała nr 10/5/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 11/5/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 12/5/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 13/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 14/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 15/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 16/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 17/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 18/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 19/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 20/6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała nr 34/7/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 35/10/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

Uchwała nr 36/10/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

Uchwała nr 41/11/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr 42/11/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr 43/11/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr 46/12/2021 z dnia 10 września 2021 r.

Uchwała nr 47/12/2021 z dnia 10 września 2021 r.

Uchwała nr 48/13/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Uchwała nr 49/13/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Uchwała nr 50/13/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Uchwała nr 51/14/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Uchwała nr 52/14/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Uchwała nr 55/16/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 56/16/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 57/16/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 53/17/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 54/17/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 58/17/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr 59/17/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

2022 r.

Uchwała nr 8/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 9/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 10/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Uchwała nr 13/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Uchwała nr 14/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Uchwała nr 15/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

 

Dzierżawa terenu

Uchwała nr 1/1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 5/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Reklamy i Szyldy

Uchwała nr 6/1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 6/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Lokale użytkowe –Wynajem

Wynajem

Uchwała nr 7/1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Ubezpieczenie

Uchwała nr 10/1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Podatek od nieruchomości

 Uchwała nr 11/1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.