Uchwały Zarządu Spółdzielni

 


 

Lokale mieszkalne

 1. Uchwała nr 3/3/2014 z dnia 12.02.2014r w sprawie – zmiany odpłatności za korzystanie z wind w budynkach wielorodzinnych
 2. Uchwała nr 7/3/2014 z dnia 12.02.2014r w sprawie – odpłatności za korzystanie z wind ul. Staszica 7
 3. Uchwała nr 16/8/2014 z dnia 09.05.2014r w sprawie – odpłatności za dostawę energii cieplnej do celów c.o dla mieszkań nieopomiarowanych
 4. Uchwała nr 28/13/2015 z dnia 15.10.2015r w sprawie – odpłatności za dostawę energii cieplnej do celów c.o.
 5. Uchwała nr 29/13/2015 z dnia 15.10.2015r w sprawie – odpłatności za dostawę energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody
 6. Uchwała nr 2/1/2016 z dnia 13.01.2016r w sprawie odpłatności za c.o. w budynku mieszkalnym w Ludwin Kol. 35
 7. Uchwała nr 3/2/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie odpłatności za gaz w budynkach gdzie nie ma liczników indywidualnych
 8. Uchwała nr 4/2/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie odpłatności za dostawę energii elektrycznej w zasobach Spółdzielni
 9. Uchwała nr 19/8/2015 z dnia 15.06.2015r  w sprawie -  odpłatności za wodę i kanalizację w zasobach Spółdzielni
 10. Uchwała nr 20/8/2015 z dnia 15.06.2015r w sprawie – odpłatności za opłatę abonamentową za główne wodomierze w zasobach Spółdzielni
 11. Uchwała nr 10/2/2015 z dnia 10.02.2015r w sprawie – odpłatności za wywóz nieczystości Ludwin Kol. 35
 12. Uchwała Nr 25/8/2013 z dnia 26.06.2013r w sprawie : zmiany odpłatności za wywóz nieczystości

Zespół Garaży ul. Stefanii Pawlak 1a-d

 • Uchwała nr 5/2/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie odpłatności za energię elektryczną – ochrona danych

Garaże ul. Staszica 7

 • Uchwała nr 24/11/2015 z dnia 03.09.2015r w sprawie – ochrona danych

Lokale użytkowe

 • Uchwała nr 27/11/2015 z dnia 03.09.2015r w sprawie – opłaty za wynajem lokali użytkowych – ochrona danych

Dzierżawa terenu

 • Uchwała nr 26/11/2015 z dnia 03.09.2015r w sprawie opłaty za dzierżawę terenu – ochrona danych

Reklamy

 • Uchwała nr 37/13/2013 z dnia 18.09.2013r w sprawie – Regulamin Wynajmu miejsca na reklamę – ochrona danych osobowych,
 • Uchwała nr 25/11/2015z dnia 03.09.1015r w sprawie –stawek za reklamy i szyldy umieszczone na terenie Osiedli – ochrona danych osobowych,

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwały Zarządu – ochrona danych osobowych

2015r

 1. Uchwała nr 1/1/2015 z dnia 30.01.2015r – ochrona danych osobowych,
 2. Uchwała nr 2/1/2015 z dnia 30.01.2015r – ochrona danych osobowych,
 3. Uchwała nr 3/1/2015 z dnia 30.01.2015r – ochrona danych osobowych,
 4. Uchwała nr 4/1/2015 z dnia 30.01.2015r – ochrona danych osobowych,
 5. Uchwała nr 11/3/2015 z dnia 18.03.2015r – ochrona danych osobowych,
 6. Uchwała nr 12/3/2015 z dnia 18.03.2015r – ochrona danych osobowych,
 7. Uchwała nr 13/3/2015 z dnia 18.03.2015r – ochrona danych osobowych,
 8. Uchwała nr 15/4/2015 z dnia 31.03.2015r – ochrona danych osobowych,
 9. Uchwała nr 16/4/2015 z dnia 31.03.2015r – ochrona danych osobowych,
 10. Uchwała nr 17/4/2015 z dnia 31.03.2015r – ochrona danych osobowych
 11. Uchwała nr 18/8/2015 z dnia 15.06.2015r – ochrona danych osobowych
 12. Uchwała nr 21/9/2015 z dnia 03.07.2015r – ochrona danych osobowych
 13. Uchwała nr 22/9/2015 z dnia 03.07.2015r – ochrona danych osobowych
 14. Uchwała nr 23/9/2015 z dnia 03.07.2015r – ochrona danych osobowych
 15. Uchwała nr 30/15/2015 z dnia 07.12.2015r – ochrona danych osobowych
 16. Uchwała nr 31/15/2015 z dnia 07.12.2015r – ochrona danych osobowych
 17. Uchwała nr 32/15/2015 z dnia 07.12.2015r – ochrona danych osobowych
 18. Uchwała nr 33/16/2015 z dnia 31.12.2015r – ochrona danych osobowych
 19. Uchwała nr 34/16/2015 z dnia 07.12.2015r – ochrona danych osobowych
 20. Uchwała nr 35/16/2015 z dnia 31.12.2015r – ochrona danych osobowych
 21. Uchwała nr 36/16/2015 z dnia 31.12.2015r – ochrona danych osobowych