WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI


Zawiadomienie o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2023 r.

Uchwała nr 38-6-2023 Zarządu Spółdzielni z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Uchwała nr 1-2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 23 czerwca 2018 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zmiany w Projekcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni - tabela porównawcza

Protokół nr 1-2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 22 lutego 2020 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 oraz podziału nadwyżki finansowej

Uchwała nr 17-3-2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 oraz podziału nadwyżki finansowej

Uchwała nr 29-5-2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.

 Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 oraz podziału nadwyżki finansowej

Uchwała nr 7-3-2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 oraz podziału nadwyżki finansowej

Uchwała nr 11-3-2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjecia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 r.

Informacja z realizacji wniosków Zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 29 czerwca 2019 r.

Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 22 lutego 2020 r.

Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych z całokształtu działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. H. Smusarskiej za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. H. Smusarskiej za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. H. Smusarskiej za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu p. H. Smusarskiej za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. H. Smusarskiej za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. H. Smusarskiej za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. H. Smusarskiej za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. H. Smusarskiej za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S. Szostakiewiczowi za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S. Szostakiewiczowi za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S. Szostakiewiczowi za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S. Szostakiewiczowi za 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S.Szostakiewiczowi za 2019 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S.Szostakiewiczowi za 2020 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S.Szostakiewiczowi za 2021 r.

Projekt Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - p. S.Szostakiewiczowi za 2022 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz projekt regulaminu

Zmiany w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni - tabela porównawcza

Uchwała nr 8 - 2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni - uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej - tabela porównawcza

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych za okres 2019 - 2021 r.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Bogdanowicza 2 w Łęcznej

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przesunięcia środków finansowych z funduszu zasobowego na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni sprawie przesunięcia środków finansowych z funduszu remontowego na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię na Zjazd Przedkongresowy

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie zatwierdzenia wniosków wynikających z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Batory

PEŁNOMOCNICTWO