Regulaminy

_______________________________________________________________________________________________________________

Walne Zgromadzenie Członków

1/2023 - 24.06.2023r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

25/2023 - 24.06.2023r.

Regulamin Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni

12/3/2021  29.07.2021r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

13/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin Zarządu Spółdzielni

18/3/2019  16.04.2019r.

Wprowadzenie zmian

26/5/2021 22.09.2021r.

Regulamin zasad gospodarki finansowej

2/1/2020  11.02.2020r.

Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty remontowo - budowlane i dostawy w Spółdzielni

8/2/2021 17.06.2021r.

Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej

7/2/2021 17.06.2021r.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

17/6/2018  18.09.2018r.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

6/3/2022  08.06.2022r.

Regulamin montażu i użytkowania klimatyzatorów

10/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni

3/1/2023 15.02.2023

Wprowadzenie zmian w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym

16/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach Spółdzielni

2/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności do lakalu mieszkalnego w Spółdzielni

19/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzileni

2/1/2023 15.02.2023r.

Wprowadzenie zmian w Regulaminie przyjmowania członków

15/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin ustanawiania spółdzielczego prawa do loaklu mieszkalnego w budynku wybudowanym przy pomocy kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

14/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wybudowanego z wykorzystaniem środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

25/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i uzytkowych

21/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin obowiązków Spółdzileni i właścicieli lokali, osób posiadających lokale w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

20/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

23/4/2021 25.08.2021r

Regulamin obowiązków Spółdzielni, wlaścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany stolarki otworowej w Spółdzielni

.22/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin obowiązków Spółdzileni , właścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany grzejników c.o w Spółdzielni

28/5/2021 22.09.2021r.

Regulamin porządku domowego

24/4/2021 25.08.2021r.

Regulamin naliczania odsetek za zwłokę w terminowym uiszczaniu opłat czynszowych oraz ustalania warunków dokonywania odstepstw od ich egzekwowania

27/5/2021 22.09.2021r.

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni

11/3/2021 29.07.2021r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni

4/1/2023 15.02.2023

Wprowadzenie zmian w Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych