Regulaminy

_______________________________________________________________________________________________________________

1.

Uchwała i Regulamin  Walnego Zgromadzenia

2.

Uchwała i Regulamin Rady Nadzorczej

3.

Uchwała i Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

4.

Uchwała i Regulamin Zarządu Spółdzielni

5.

Uchwała i Regulamin obowiązku naliczania odsetek za zwłokę  w terminowym uiszczaniu opłat czynszowych, oraz ustalania warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania

 

6.

Uchwała i Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany  mieszkań w Spółdzielni

 

7.

Uchwała i Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

8.

Uchwała i Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni

 

9.

Uchwała i  Regulamin zasad  gospodarki  finansowej  w Spółdzielni

 

10.

Uchwała i Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni

11.

Uchwała i Regulamin obowiązków spółdzielni, właścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany grzejników c.o.w Spółdzielni

12.

Uchwała i Regulaminu obowiązków spółdzielni, właścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany stolarki otworowej w Spółdzielni
 

13.

Uchwała i Regulamin porządku domowego w Spółdzielni

 

14.

Uchwała i Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu  mieszkalnego w Spółdzielni

 

15.

Uchwała i Regulamin wynajmu  lokalu mieszkalnych i użytkowych

 

16.

Uchwała i Regulamin organizacji i przeprowadzenia przetargów na roboty remontowo-budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni

17.

Uchwała i Regulamin  tworzenia  i gospodarowania funduszem na remonty zasobów  mieszkaniowych w Spółdzielni

 

18.

Uchwała i Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu  wkładów  mieszkaniowych i budowlanych

 

19.

Uchwała i Regulamin obowiązków Spółdzielni i właścicieli lokali, osób posiadających lokale w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

 

20.

Uchwała i Regulamin ustanawiania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym przy pomocy kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

 

21.

Uchwała i Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej im. S. Batorego.

22.

Uchwała i Regulamin tworzenia i gospodarowania  funduszem zasobowym w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. S. Batorego.

23.

Uchwała i Regulamin wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wybudowanych z wykorzystaniem środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego