Regulaminy

_______________________________________________________________________________________________________________

Walne Zgromadzenie Członków

1/2018 - 23.06.2018r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

8/2018 - 23.06.2018r.

Regulamin Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni

18/6/2018  18.09.2018r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

27/7/2015  17.09.2015r.

Regulamin Zarządu Spółdzielni

18/3/2019  16.04.2019r.

Wprowadzenie zmian

24/6/2019  24.06.2019r.

Regulamin zasad gospodarki finansowej

2/1/2020  11.02.2020r.

Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty remontowo - budowlane i dostawy w Spółdzielni

8/2/2021 17.06.2021r.

Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej

7/2/2021 17.06.2021r.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

17/6/2018  18.09.2018r.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni

8/4/2020  04.06.2020r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni

1/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach Spółdzielni

2/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności do lakalu mieszkalnego w Spółdzielni

3/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzileni

4/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin ustanawiania spółdzielczego prawa do loaklu mieszkalnego w budynku wybudowanym przy pomocy kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

5/1/2019  26.02.2019r.

Regulamin wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych, do których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wybudowanego z wykorzystaniem środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

8/2/2019  26.03.2019r.

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i uzytkowych

9/2/2019  26.03.2019r.

Regulamin obowiązków Spółdzileni i właścicieli lokali, osób posiadających lokale w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

10/2/2019  26.03.2019r.

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

11/2/2019  26.03.2019r.

Regulamin obowiązków Spółdzielni, wlaścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany stolarki otworowej w Spółdzielni

12/2/2019  26.03.2019r.

Regulamin obowiązków Spółdzileni , właścicieli wyodrębnionych lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany grzejników c.o w Spółdzielni

14/3/2019  16.04.2019r.

Regulamin porządku domowego

15/3/2019  16.04.2019r.

Regulamin naliczania odsetek za zwłokę w terminowym uiszczaniu opłat czynszowych oraz ustalania warunków dokonywania odstepstw od ich egzekwowania

16/3/2019  16.04.2019r.

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni

 1/1/2020  11.02.2020r.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni