Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

IM. STEFANA BATOREGO

W ŁĘCZNEJ

KADENCJA: 24 CZERWIEC 2023R – CZERWIEC 2026R

Skład Rady Nadzorczej
Nazwisko i Imię Funkcja w Radzie Nadzorczej
Michalak Wincenty Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prażmowski Leszek Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Widomska Małgorzata Sekretarz Rady Nadzorczej
Dygulska Anna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Miszczak Gabriela Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Trojan Tomasz Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Brzoza Maria Członek Rady Nadzorczej
Szychta-Zagwodzka Danuta Członek Rady Nadzorczej
Pastuszak Tomasz Członek Rady Nadzorczej