Regulaminy

Walne Zgromadzenie Członków
1/2023 – 24.06.2023 r. Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
25/2023 – 24.06.2023 r. Regulamin Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółdzielni
33/11/2023 – 19.12.2023 r. Regulamin Komisji Rewizyjnej
31/11/2023 – 29.07.2021 r. Regulamin Zarządu Spółdzielni
26/5/2021 22.09.2021 r. Regulamin zasad gospodarki finansowej
2/1/2020 11.02.2020 r. Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty remontowo – budowlane i dostawy w Spółdzielni
8/2/2021 17.06.2021 r. Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej
7/2/2021 17.06.2021 r. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
6/3/2024 – 23.04.2024 r. Wprowadzenie zmian do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
6/3/2022 08.06.2022 r. Regulamin montażu i użytkowania klimatyzatorów
10/3/2021 29.07.2021 r. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni
3/1/2023 15.02.2023 r.
Wprowadzenie zmian w Regulaminie tworzenia i gospodarowania
funduszem zasobowym
16/3/2021 29.07.2021 r.
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz
pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w
zasobach Spółdzielni
2/1/2019 26.02.2019 r.
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż i
ustanowienie prawa odrębnej własności do lakalu mieszkalnego w
Spółdzielni
19/4/2021 25.08.2021r. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i
zamiany mieszkań w Spółdzileni
2/1/2023 15.02.2023r.
Wprowadzenie zmian w Regulaminie przyjmowania członków
15/3/2021 29.07.2021r. Regulamin ustanawiania spółdzielczego prawa do loaklu
mieszkalnego w budynku wybudowanym przy pomocy kredytu z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego
14/3/2021 29.07.2021r. Regulamin wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych, do
których zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu wybudowanego z wykorzystaniem środków finansowych z
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
25/4/2021 25.08.2021r.
Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i uzytkowych
21/4/2021 25.08.2021r.
Regulamin obowiązków Spółdzileni i właścicieli lokali, osób
posiadających lokale w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad
rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale w
Spółdzielni
20/4/2021 25.08.2021r.
Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów
mieszkaniowych i budowlanych
23/4/2021 25.08.2021r
Regulamin obowiązków Spółdzielni, wlaścicieli wyodrębnionych
lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany
stolarki otworowej w Spółdzielni
22/4/2021 25.08.2021r. Regulamin obowiązków Spółdzileni , właścicieli wyodrębnionych
lokali oraz osób posiadających mieszkania w zakresie wymiany
grzejników c.o w Spółdzielni
28/5/2021 22.09.2021r. Regulamin porządku domowego
24/4/2021 25.08.2021r.
Regulamin naliczania odsetek za zwłokę w terminowym uiszczaniu
opłat czynszowych oraz ustalania warunków dokonywania odstepstw od
ich egzekwowania
27/5/2021 22.09.2021r. Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni
11/3/2021 29.07.2021r. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów
mieszkaniowych w Spółdzielni
4/1/2023 15.02.2023
Wprowadzenie zmian w Regulaminie tworzenia i gospodarowania
funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych