Statut

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W ŁĘCZNEJ

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej stanowi podstawowy dokument regulujący działalność spółdzielni oraz prawa i obowiązki jej członków. Dokument ten określa cele, zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz kompetencje zarządu i organów spółdzielni.

Statut jest fundamentem działalności spółdzielni, zawierając kluczowe informacje dotyczące jej działalności, takie jak cele statutowe, zasady członkostwa, prawa i obowiązki członków, zasady zarządzania nieruchomościami, procedury podejmowania decyzji, a także zasady tworzenia i działania organów spółdzielni.

Wartością statutu jest jego precyzja i klarowność, które pozwalają na stabilne funkcjonowanie spółdzielni oraz zapewnienie prawidłowej ochrony interesów jej członków.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej
– pobierz