Zasoby Spółdzielni

 
Zdjęcie Nr administracyjny Data do oddania do użytku Ilość Docieplenia Remont elewacji Elektroniczne radiowe do zdalnego odczytu
mieszkań kondygnacji klatek schodowych ścian zewnętrznych stropodachów stropów piwnic wodomierze podzielniki kosztów c.o.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OS. SAMSONOWICZA
ul. Piłsudskiego 10 01.02.1973r 20 5 1 2005r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Staszica 4 15.01.1980r 70 5 7 2005r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Staszica 6 09.06.1980r 70 5 7 2015r 2012r 2015r 2017r
ul. Staszica 7 28.02.1997r 113 5-11 5 2012r 2011 -2012r 2015r 2017r
ul. Staszica 8 29.05.1981r 89 5 5 2006-2007r 2012r 2004r 2015r 2017r
ul. Skarbka 1 25.02.1981r 50 5 5 2006r 2012r 2016r 2015r 2017r
ul. Gwarków 1 31.03.1983r 50 5 5 2010r 2012r 2016r 2015r 2017r
ul. Gwarków 2 30.06.1982r 90 5 5 2006-2007r 2012r 2004r 2015r 2017r
ul. Gwarków 3 17.03.1983r 70 5 7 2008r 2012r 2015r 2017r
ul. Gwarków 4 30.09.1982r 89 5 5 2007r 2012r 2004r 2015r 2017r
Ludwin Kol.35 24.10.1980r 12 3 2 2009r 2012r
 
Zdjęcie Nr administracyjny Data do oddania do użytku Ilość Docieplenia Remont elewacji Elektroniczne radiowe do zdalnego odczytu
mieszkań kondygnacji klatek schodowych ścian zewnętrznych stropodachów stropów piwnic wodomierze podzielniki kosztów c.o.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OS.NIEPODLEGŁOŚCI
ul. Armii Krajowej 31.12.1984r 145 5 11 2012r 2015r 2017r
ul. Obrońców Pokoju 7 28.10.1986r 29 7 2 2006-2007r 2012r 2015r 2017r
ul. Obrońców Pokoju 9 28.03.1986r 29 7 2 2006-2007r 2012r 2015r 2017r
ul. Obrońców Pokoju 11 31.12.1985r 43 7 3 2005r 2012r 2015r 2017r
ul. Gen. Sikorskiego 4 31.10.1986r 102 5 10 2006r 2012r 2015r 2017r
 ul. Gen. Sikorskiego 6 17.12.1986r 81 5 8 2007r 2012r 2015r 2017r
 ul. Orląt Lwowskich 2 31.12.1986r 56 4 5 2007r 2012r 2015r 2017r
 ul. Orląt Lwowskich 3 12.03.1986r 20 5 1 2007r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Bogdanowicza 1 10.06.1987r 20 5 1 2008r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Bogdanowicza 3 31.08.1987r 40 5 2 2008r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Bogdanowicza 5 30.06.1987r 40 5 2 2008r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Bogdanowicza 7 30.11.1987r 56 4 5 2008r 2012r 2015r 2017r
ul. Patriotów Polskich 1 22.12.1987r 80 5 8 2009r 2012r 2015r 2017r
ul. Patriotów Polskich 3 27.07.1988r 30 5 3 2009-2010r 2012r 2016r 2015r 2017r
 ul. Patriotów Polskich 5 15.12.1987r 32 4 2 2009r 2012r 2016r 2015r 2017r
ul. Patriotów Polskich 7 19.02.1988r 32 4 2 2009r 2012r 2016r 2015r 2017r
 
Zdjęcie Nr administracyjny Data do oddania do użytku Ilość Docieplenia Remont elewacji Elektroniczne radiowe do zdalnego odczytu
mieszkań kondygnacji klatek schodowych ścian zewnętrznych stropodachów stropów piwnic wodomierze podzielniki kosztów c.o.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OS. BOBROWNIKI
ul. Wierzbowa 1 10.12.1999r 72 4 6
ul. Wierzbowa 11 01.06.1988r 20 5 1 2005r 2012r 2014r 2011r 2015r 2017r
ul. Wierzbowa 13 01.05.1988r 20 5 1 2005r 2012r 2014r 2015r 2017r
ul. Wierzbowa 15 01.08.1988r 20 5 1 2006r 2012r 2014r 2015r 2017r
ul. Wierzbowa 17 01.07.1988r 20 5 1 2006r 2012r 2014r 2015r 2017r
ul. Wierzbowa 19 18.08.1988r 20 5 1 2006r 2012r 2015r 2017r
ul. Wierzbowa 21 15.07.1988r 20 5 1 2006r 2012r 2014r 2015r 2017r
ul. Wiosenna 1 01.10.1988r 20 5 1 2007r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Wiosenna 2 31.08.1993r 39 5 4 2010r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiosenna 3 31.10.1988r 40 5 2 2007r 2012r 2015r 2015r 2017r
ul. Wiosenna 4 31.08.1993r 54 5 6 2010r 2012r 2015r 2017r
ul. Wiosenna 7 15.12.1988r 40 5 2 2008r 2012r 2015r 2017r
ul. Wiklinowa 2 31.03.1989r 20 5 2 2008r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiklinowa 4 31.05.1989r 58 5 6 2008r 2012r 2015r 2017r
ul. Wiklinowa 6 28.06.1989r 40 5 4 2008r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiklinowa 8 31.07.1989r 20 5 2 2009r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiklinowa 10 31.08.1989r 30 5 3 2009r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiklinowa 12 30.09.1989r 29 5 3 2009r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wiklinowa 16 30.11.1989r 20 5 2 2009r 2012r 2015r 2017r
ul. Spacerowa 1 29.06.1990r 40 5 2 2009r 2012r 2015r 2017r
 ul. Spacerowa 3 31.01.1990r 40 5 2 2009r 2012r 2015r 2017r
ul. Spacerowa 7 31.10.1990r 30 5 3 2010r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wrzosowa 1 15.05.1991r 29 5 3 2010r 2012r 2015r 2017r
 ul. Wrzosowa 3 29.06.1991r 30 5 3 2010r 2012r 2015r 2017r
ul. Jaśminowa 7 30.11.1992r 110 5 5 2010r 2012r 2015r 2015r 2017r