Spdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
ul. kpt. abickiego 1
21-010 czna

Spdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego bya pierwsz Spdzielni jaka powstaa w cznej.

W dniu 19 wrzenia 1968r Walne Zgromadzenie Zaoycielskie Czonkw Spdzielni powoao Spdzielni. Spdzielnia zostaa zarejestrowana postanowieniem Sdu Powiatowego w Lublinie z dnia 18 listopada 1968r pod nr rejestru 574.

W latach 1971-73 Spdzielnia wzniosa pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Pisudskiego 10 o 20 mieszkaniach. Lata 1984-1989 s okresem najwikszego rozkwitu Spdzielni wtedy te oddano do uytku 1282 mieszkania.

W 1988r z okazji jubileuszu 20- lecia istnienia zosta ufundowany sztandar Spdzielni.

W latach 1981-1993 Spdzielnia zajmowaa si eksploatacj i administrowaniem zasobw wasnych oraz w administracji zleconej od Kopalni Lubelskiego Zagbia Wglowego.

Spdzielnia posiada 52 budynki mieszkalne wielorodzinne liczce 2454 lokale mieszkalne o powierzchni uytkowej 140 483,08 m2, 35 lokali uytkowych o powierzchni 2053,84 m2, 40 garay o powierzchni 744,74 m2. Powierzchnia terenu , na ktrym zlokalizowane s zasoby wynosi 227 005 m2. Gwnym celem dziaalnoci Spdzielni jest eksploatacja i administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

home_0_3
home_0_5
home_0_4
home_0_2
home_0_7
home_0_1
home_0_6

 

156x75v3