Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
ul. kpt. Żabickiego 1
21-010 Łęczna

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego była pierwszą Spółdzielnią jaka powstała w Łęcznej.

W dniu 19 września 1968r Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni powołało Spółdzielnię. Spółdzielnia została zarejestrowana postanowieniem Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 18 listopada 1968r pod nr rejestru 574.

W latach 1971-73 Spółdzielnia wzniosła pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 10 o 20 mieszkaniach. Lata 1984-1989 są okresem największego rozkwitu Spółdzielni wtedy też oddano do użytku 1282 mieszkania.

W 1988r z okazji jubileuszu 20- lecia istnienia został ufundowany sztandar Spółdzielni.

W latach 1981-1993 Spółdzielnia zajmowała się eksploatacją i administrowaniem zasobów własnych oraz w administracji zleconej od Kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

Spółdzielnia posiada 52 budynki mieszkalne wielorodzinne liczące 2454 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 140 483,08 m2, 35 lokali użytkowych o powierzchni 2053,84 m2, 40 garaży o powierzchni 744,74 m2. Powierzchnia terenu , na którym zlokalizowane są zasoby wynosi 227 005 m2. Głównym celem działalności Spółdzielni jest eksploatacja i administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

home_0_6
home_0_5
home_0_2
home_0_1
home_0_3
home_0_4
home_0_7

 

156x75v3