Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego

Stanowi centralny organ zarządzający, odpowiedzialny za skuteczne funkcjonowanie oraz rozwój społeczności mieszkaniowej. Naszym celem jest zapewnienie transparentnego i efektywnego zarządzania, opartego na najwyższych standardach etycznych oraz profesjonalizmie. Pracujemy z myślą o dobru naszych mieszkańców, dbając o utrzymanie wysokiej jakości życia w naszej społeczności. Nasza działalność opiera się na zasadach uczciwości, zaufania i otwartości. Jest dla nas priorytetem współpraca z mieszkańcami oraz zapewnienie im możliwości aktywnego udziału w życiu spółdzielni. Jesteśmy otwarci na sugestie oraz pytania mieszkańców, gotowi do udzielenia pomocy i wsparcia w każdej kwestii związanej z naszą działalnością.

20240329_123957
SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Nazwisko i Imię Funkcja w Radzie Nadzorczej
dr Mariusz Fijałkowski Prezes Zarządu
mgr Dominika Wójcik Członek Zarządu
mgr Marzena Banach Członek Zarządu
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
Funkcja Dzień Godzina
Przewodniczący Rady Pierwszy wtorek miesiąca godz. 15:00 – 17:00
Prezes Zarządu Każdy wtorek godz. 15:00 – 17:00