Spółdzielnia posiada
52 budynki

Spółdzielnia administruje 2454 lokalami mieszkalnymi

Spółdzielnia posiada 40 garaży
oraz 35 lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego 

 

Była pierwszą Spółdzielnią jaka powstała w Łęcznej.

W dniu 19 września 1968r Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Spółdzielni powołało Spółdzielnię. Spółdzielnia została zarejestrowana postanowieniem Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 18 listopada 1968r pod nr rejestru 574.

W latach 1971-73 Spółdzielnia wzniosła pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 10 o 20 mieszkaniach. Lata 1984-1989 są okresem największego rozkwitu Spółdzielni wtedy też oddano do użytku 1282 mieszkania.

W 1988r z okazji jubileuszu 20- lecia istnienia został ufundowany sztandar Spółdzielni.

W latach 1981-1993 Spółdzielnia zajmowała się eksploatacją i administrowaniem zasobów własnych oraz w administracji zleconej od Kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

Spółdzielnia posiada 52 budynki mieszkalne wielorodzinne liczące 2454 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 140 483,08 m2, 35 lokali użytkowych o powierzchni 2053,84 m2, 40 garaży o powierzchni 744,74 m2. Powierzchnia terenu , na którym zlokalizowane są zasoby wynosi 227 005 m2. Głównym celem działalności Spółdzielni jest eksploatacja i administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

Ostatnie wpisy

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi wpisami! Przejrzyjcie nasze ostatnie publikacje, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszej spółdzielni oraz korzyściami, jakie możemy dla Was zapewnić.